תקציר התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום אותו במעגל

מרובע חסום במעגל, עמ' 268 - דוגמה ב'