תקציר עמ' 269 - ת. 8

מרובע חסום במעגל - הוכחת ישרים מקבילים