תקציר עמ' 268 - ת. 1 ג'

חישוב גודל זוית של מרובע חסום במעגל