תקציר מעגל חסום במשולש

מעגל חסום במשולש, עמ' 262 - דוגמה