תקציר מעגל חוסם משולש

מעגל חוסם משולש, עמ' 260 - דוגמה