תקציר עמ' 255 - ת. 12

תרגיל מתקדם בנושא מעגלים משיקים