תקציר מעגלים משיקים

קטע המרכזים של מעגלים משיקים, משיקים למעגלים משיקים, עמ׳ 253 - דוגמה