תקציר עמ' 250 - ת. 12

הוכחות במעגל - זויות במעגל (מעגלים חותכים וזרים)