תקציר עמ' 249 - ת. 8

הוכחות במעגל - הגדרת המעגל, מיתרים