תקציר עמ' 248 - ת. 1

קביעת המצב ההדדי שלי שני מעגלים על פי שני רדיוסים ואורך קטע המרכזים