תקציר עמ' 247 - דוגמה

ניסוח המשפט המתייחס לקטע המרכזים של מעגלים חותכים