תקציר עמ' 174 - ת. 52

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - מעגל