תקציר עמ' 174 - ת. 49

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - מעגל