תקציר עמ' 173 - ת. 46

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - מעגל