תקציר עמ' 172 - ת. 42

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - מעגל