תקציר עמ' 171 - ת. 34

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - מעגל