תקציר עמ' 169 - ת. 26

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - מעגל