תקציר עמ' 168 - ת. 20

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - מרובעים