תקציר עמ' 167 - ת. 13

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - מרובעים