תקציר עמ' 166 - ת. 8

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - ישרים ומשולשים