תקציר עמ' 165 - ת. 4

תרגיל חזרה בנושא גיאומטריה אנליטית - ישרים ומשולשים