תקציר השקה לישרים משופעים

מציאת מרכז המעגל על פי נתוני משיק