תקציר עמ' 160 - ת. 21

מציאת מרכז המעל על פי נתוני משיק