תקציר עמ' 160 - ת. 12

השקה לצירים ולישרים המקבילים לצירים - גיאומטריה אנליטית, משוואת המעגל