תקציר משיק למעגל - גיאומטריה אנליטית

מציאת משוואת המעגל על פי נקודת השקה לציר ה-x, עמ' 158 - דוגמה א'