תקציר עמ' 157 - ת. 96

חישובים שונים בגיאומטריה אנליטית בעזרת משוואת המעגל