תקציר עמ' 156 - ת. 90

חישובים שונים בגיאומטריה אנליטית בעזרת משוואת המעגל