תקציר עמ' 155 - ת. 87

חישובים שונים בגיאומטריה אנליטית בעזרת משוואת המעגל