תקציר עמ' 154 - ת. 73

חישובים שונים בגיאומטריה אנליטית בעזרת משוואת המעגל