תקציר עמ' 153 - ת. 63

חישובים שונים בגיאומטריה אנליטית בעזרת משוואת המעגל