תקציר עמ' 152 - ת. 58

חישובים שונים בגיאומטריה אנליטית בעזרת משוואת המעגל