תקציר עמ' 151 - ת. 53

מציאת שיעורי נקודות על המעגל בעזרת משוואת המעגל