תקציר מציאת מרכז מעגל ורדיוסו על פי משוואת המעגל

מציאת מרכז מעגל ורדיוסו על פי משוואת המעגל - עמ' 146 דוגמה ג'