תקציר מעגל כללי - גיאומטריה אנליטית

מציאת משוואת מעגל על פי מרכזו ורדיוסו - עמ' 146 דוגמה א'