תקציר עמ' 143 - ת. 11

מציאת נקודות על מעגל בעזרת משוואת המעגל הקנוני