תקציר המעגל הקנוני

משוואת המעגל הקנוני, עמ' 142 - דוגמה