תקציר עמ' 141 - ת. 90

מציאת משוואת ישר וחישובים שונים בגיאומטריה אנליטית