תקציר עמ' 140 - ת. 86

מציאת משוואת ישר וחישובים שונים בגיאומטריה אנליטית