תקציר עמ' 138 - ת. 76

מציאת משוואת ישר וחישובים שונים בגיאומטריה אנליטית