מציאת משוואת ישר וחישובים שונים בגיאומטריה אנליטית