תקציר עמ' 137 - ת. 64

מציאת משוואת ישר וחישובים שונים בגיאומטריה אנליטית