תקציר עמ' 136 - ת. 56

מציאת משוואת ישר וחישובים שונים בגיאומטריה אנליטית