תקציר עמ' 135 - ת. 48

מציאת משוואת ישר וחישובים שונים בגיאומטריה אנליטית