תקציר עמ' 131- דוגמה ג'

ניצבות של ישרים בצורות הנדסיות, עמ' 131 - דוגמה ג'