תקציר עמ' 134 - ת. 39

מציאת משוואת האנך האמצעי לקטע