תקציר אנך אמצעי לקטע - ניצבות של ישרים

אנך אמצעי לקטע - ניצבות של ישרים, עמ' 130 - דוגמה  א'