תקציר עמ' 133 - ת. 21

שיפוע ישר מאונך, משוואה של ישר מאונך