תקציר ניצבות של ישרים

שיפוע ומשוואה של ישר מאונך, התנאי לניצבות ישרים