תקציר צורות הנדסיות - ניצבות של ישרים

שיפוע ישר מאונך, משוואה של ישר מאונך, עמ' 131- דוגמה ב'