תקציר עמ' 130 - ת. 55

מציאת שיפוע ישר לפי שתי נקודות שעליו, נוסחה למציאת משוואת הישר.