תקציר עמ' 129 - ת. 53

מציאת משוואת הישר על פי שתי נקודות שעליו - צורות הנדסיות