מציאת משוואת הישר על פי שתי נקודות שעליו - צורות הנדסיות